Zdraviliško zdravljenje

Medicina

Medicina

Medicina

Zdraviliško zdravljenje

Zavarovane osebe, pri katerih se z zdraviliškim zdravljenjem pričakuje izboljšanje funkcionalnih sposobnosti, so upravičene do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih, ki so kot indikacije opredeljene v 45. členu Pravil OZZ.

Zdraviliško zdravljenje, ki vključuje souporabo naravnega zdravilnega sredstva, predstavlja rehabilitacijo po poškodbi, bolezni ali operativnem posegu.

Oblike zdraviliškega zdravljenja so:

  • nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, neposredno po koncu-le tega,
  • stacionarno bolnišnično zdravljenje (pacient biva v zdravilišču) ali
  • ambulantno zdraviliško zdravljenje (pacient dnevno prihaja v zdravilišče).

Stacionarno zdraviliško zdravljenje običajno traja 14 dni in se izvaja brez prekinitev, lahko pa se v primeru pričakovanega dodatnega izboljšanja funkcionalnih sposobnosti podaljša do 21 dni. Ambulantno zdraviliško zdravljenje traja do 10 dni.

Kako do zdraviliškega zdravljenja?

O pravici do zdraviliškega zdravljenja odloča imenovani zdravnik. Pristojni zdravnik (osebni ali zdravnik, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici) mora imenovanemu zdravniku predložiti:

  • podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, ki utemeljujejo zdraviliško zdravljenje (jasno opisano klinično stanje, funkcionalno stanje in psihofizične sposobnosti zavarovane osebe za zahtevnejšo rehabilitacijo)
  • predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo (63. člen Pravil)
  • podati izjavo zavarovane osebe glede zdravilišča, v katero želi biti napotena.

Kako ravnati v primeru, da je bilo zdraviliško zdravljenje zavrnjeno s strani zdravniške komisije?

– Pritožba na odločitev zdravniške komisije.

– Osebni zdravnik Vam izda delovni nalog za fizioterapijo in pri nas koristite storitve v okviru ambulantne fizioterapije:

  • mala, srednja ali velika fizioterapevtska obravnava,
  • specialna manualna obravnava (4.1) ali specialna ročna limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema (4.2).

– Samoplačniška fizioterapevtska obravnava.

V času obiskovanja ambulantne fizioterapije preko delovnega naloga ali samoplačniških fizioterapevtskih storitev lahko koristite tudi cenovno ugodne pakete bivanja pri nas.

Standardi

MEDICINA

Standardi zdraviliškega zdravljenja

Medicina

PAKETI

Posebna samoplačniška ponudba

Samoplačniški negovalni program

Odpravite bolečino in povečajte svojo gibljivost s premium programom, pripravljenim po vaši meri.

Paket bivanja za goste na fizioterapijah

Združi fizioterapije z bivanjem v hotelu Vesna***.

Program FIT PLUS

Odpravite bolečino in povečajte svojo gibljivost s premium programom, pripravljenim po vaši meri.

Program FIT

Odpravite bolečino in povečajte svojo gibljivost s premium programom, pripravljenim po vaši meri.

Obravnava brazgotine

Različne manualne tehnike sproščanja brazgotinastega tkiva.

Ročna limfna drenaža po dr. Voddru

Zmanjšanje bolečine in otekline ter hitrejše odstranjevanje poškodovanih celic.

Informacije

Informacije

MEDICINA

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE / SAMOPLAČNIŠKE STORITVE
E: medicina@terme-topolsica.si  

NEGOVALNI ODDELEK
T: 041 602 031
E: nega@terme-topolsica.si