Kopališki red

Terme Topolšica

Kopališki red

terme topolšica

Splošne določbe

1.
Kopališki red kopališča Naravnega zdravilišča Topolšica, d.d., določa obratovalni čas bazenov in savn, način uporabe bazenskih objektov in naprav, higienski red na kopališču in druge ukrepe, ki zagotavljajo red, čistočo in varnost kopalcev ter obiskovalcev. Določbe kopališkega reda veljajo za vse kopalce in obiskovalce bazenskega kompleksa.

 

2.
V sklopu kopališča se nahajajo bazenske površine in savne. Bazenske površine obsegajo: notranji plavalni bazen, notranji termalni bazen v povezavi z zunanjim bazenom, otroški notranji bazen ter zunanji in notranji topli vrelec. V vseh bazenih so na voljo različne termalne atrakcije. Savne obsegajo finsko in infrardečo savno ter počivališče. Pomožne naprave in spremljevalne površine v kopališču so garderobe, prhe, sanitarije, ležalne površine in stopnišča.

 

3.
Bazeni imajo skupno 960,15 m2 vodnih površin. Temperatura vode v bazenih je od 30 do 34 stopinj Celzija, globina bazenov je od 135 do 200 cm. Otroški bazen je globok od 20 do 40 cm.

 

4.
Vsi bazeni se polnijo s termalno vodo. Nizkomineralna oligotermalna značilnost vode omogoča številne zdravilne učinke: zdravljenje bolezni dihal, lažjih oblik kroničnih bolezni srca in ožilja ter nevroloških obolenj, zdravljenje stanj po poškodbah in operacijah ter premagovanje stresa.

 

5.
Bazeni so opremljeni z znaki za nevarnost, prepovedi in obveznosti kopalcev (globina vode, prepoved skakanja v vodo, prepoved plavanja pod vodo, prepoved iger z žogo, obveznost tuširanja, oznaka reševalca iz vode in drugi).

 

6.
Obiskovalec lahko vstopi na kopališče, če si je zagotovil vstop s plačilom vstopnine pod veljavnimi cenovnimi pogoji na recepciji. Ob plačilu vstopnine prejme zapestnico, s katero vstopi na kopališče in z njo tudi izstopa iz njega. Podrobnejša pravila glede vstopa in izstopa so na voljo na recepciji.

 

7.
Otrokom do 7. leta starosti je prepovedan vstop brez spremstva odrasle osebe. Otrokom do 2. leta starosti kopanje v bazenu odsvetujemo.

 

8.
Vodja organizirane skupine je dolžan poskrbeti za spoštovanje kopališkega reda, varnost in reševanje.
Ob prihodu se mora vodja organizirane skupine javiti reševalcu iz vode glede dogovora o varnostnih ukrepih.

 

9.
Vstop v kopališče je omogočen tudi invalidom na invalidskih vozičkih. Če vstopajo z invalidskim vozičkom, morajo z njim preko dezinfekcijskega bazenčka.

 

10.
Gostom z nalezljivimi boleznimi in odprtimi ranami vstop ni dovoljen. Osebe, ki so nagnjene h krčem in napadom nezavesti ter osebe z duševno motnjo lahko vstopijo samo s spremstvom. Osebe, ki so inkontinentne, zaradi sanitarnih in higienskih razlogov ne smejo vstopati v kopališče.

Kopališki red

terme topolšica

Obratovalni čas

11.
Kopališče je odprto vse leto. Bazeni so odprti od ponedeljka do nedelje od 8.30 do 21. ure.

12.
Savna je odprta vsak dan od 14. ure do zapiralnega časa bazenov.

13.
Cenik kopanja in tloris kopališča se nahajata na recepciji.

Kopališki red

terme topolšica

Uporaba objektov in naprav

14.
Kopališke naprave, pomožne naprave in druge spremljevalne površine kopalci uporabljajo na lastno odgovornost. Kopalci ne smejo uporabljati naprav, ki jih glede na svoje znanje in sposobnosti ne morejo uporabljati brez nevarnosti za svoje življenje in zdravje. Kopalci in obiskovalci morajo naprave uporabljati skladno s kopališkim redom in tako, da pri tem ne ogrožajo drugih kopalcev in sebe.

 


15.
Prepovedano je skakanje v vodo, potapljanje in igre z žogo. Otroške igrače ne sodijo v velike bazene, ampak le v otroški bazen.

 

16.
V času obratovanja bazenov je kopalcem zagotovljena stalna navzočnost reševalcev iz vode, ki so opremljeni z ustrezno oznako. Kopalci so dolžni upoštevati izobešena obvestila in navodila kopaliških reševalcev in na ta način zagotoviti svojo lastno varnost in varnost kopalcev. Kopalci in ostali obiskovalci so dolžni vsako nezgodo prijaviti kopališkemu reševalcu, ki sestavi zapisnik o dogodku.

 

17.
Kopališče ima predpisano varnostno opremo za reševanje iz vode ter opremo za nudenje prve pomoči.


18.
Kopališki reševalec je pristojen za nadzor obiska savne. Pri tem ima od gostov pravico zahtevati dokazilo o upravičenosti vstopa v savno.

 

19.
Za uporabo savn so gostje dolžni upoštevati navodila za savnanje, ki so postavljena na vidnem mestu v prostorih savn.

20.
Gostje so dolžni uporabljati garderobe in omarice. Za obleko in obutev, odloženo na površinah kopališča, ne odgovarjamo.

 

21.
Za vrednostne predmete, denar in dragocenosti zdravilišče ne odgovarja. Ti predmeti se lahko hranijo v trezorju na recepciji.

 

22.
Športna rekreacija, organizirana v času obratovanja bazena, se izvaja pod vodstvom športnega
animatorja ali reševalca iz vode. Tečaji plavanja za hotelske goste se organizirajo po dogovoru.

Kopališki red

terme topolšica

Higienski red

23.
Gostje so dolžni skrbeti za najstrožjo osebno higieno in čistočo vseh kopaliških prostorov, naprav in vode. Namerno ali malomarno onesnaževanje vode in drugih površin je prepovedano. Vstop na bazenske površine je možen le preko dezinfekcijskega bazena. Stranska in druga vrata, ki vodijo na bazenske površine, se uporabljajo izključno za službene in servisne namene.

 

24.
Pranje las, tekstila in podobno s kopalno vodo ni dovoljeno. Na površinah kopališča je prepovedano kajenje in vnašanje hrane. Na bazenske površine ni dovoljeno voditi živali. Kopanje je dovoljeno v kopalnih oblačilih, ki segajo največ od ramen do sredine stegen, pri čemer so ramena in roke odkrite. Zaželena je uporaba kopalne kape.

 

25.
Pred vstopom na bazenske površine se morajo obiskovalci obvezno oprhati in si dezinficirati noge, kar je priporočljivo tudi ob odhodu. Prhanje z uporabo penečih sredstev je dovoljeno pri vstopnih prhah.

Kopališki red

terme topolšica

Reševalec iz vode

26.
Na vseh bazenskih površinah in v savni je zagotovljeno vzdrževanje reda, opazovanja, reševanja in nudenja prve medicinske pomoči. V ta namen je zagotovljena stalna prisotnost reševalca iz vode. Kopališče je opremljeno za nudenje prve pomoči. V kolikor nudenje prve pomoči ne zadošča, je poskrbljeno, da je kopalec takoj odpeljan v ustrezno zdravstveno organizacijo.

 

27.
Reševalec iz vode je dolžan v skladu s Pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode ter drugimi predpisi dnevno nadzirati kvaliteto kopalne vode. Zagotovljeno je stalno merjenje in kontrola temperature vode, temperature zraka, ph vrednosti in redoks potenciala. Temperature vode in zraka je vpisana na posebni obvestilni tabli.

 

28.
Reševalec iz vode ima naslednje dolžnosti:
– Opozarja kopalce na spoštovanje kopališkega reda
– Preprečuje nevarne situacije, s katerimi kopalec ogroža lastno varnost ali varnost drugih
– Neprekinjeno opazuje območje bazenov ter v primeru neposredne nevarnosti takoj začne z reševanjem
– Rešuje v vseh primerih, ko je varnost kopalca v vodi ogrožena
– Opozarja vodje organiziranih skupin in osebe, ki so pripeljale otroke, mlajše od 7 let, na njihovo odgovornost
– Lahko ugotavlja istovetnost kopalca ali obiskovalca, ki krši kopališki red in zakonske predpise
v zvezi z varnostjo na kopališčih, ter ga prijavi policiji ali inšpekcijskemu organu
– Opravlja druge naloge, določene z drugimi predpisi in navodili

 

29.
Kopališki red stopi v veljavo z dnem podpisa. Na podlagi kopališkega reda je izdelan izvleček, ki je obešen na vidnem mestu ob vstopu na kopališče.

 

Topolšica, 1.1.2023, direktorica Varja Dolenc