FIT team building

Poslovni turizem

Zdravje

POSLOVNI TURIZEM

FIT team building

Za zdravje in dobro kondicijo svojih zaposlenih lahko poskrbite z edinstvenimi preventivnimi programi s poudarkom na zdravju hrbtenice ter dobrem delovanju srca in ožilja. Preventivne preglede izvajamo s priznanimi strokovnjaki in usposobljenim medicinskim osebjem. Po vaši želji program kombiniramo tudi z okusnimi zdravimi meniji, Medico wellnessom in kardio wellnessom. Navedeni programi skrbijo za dodatno krepitev zdravja, izboljšanje življenjskega sloga in storilnosti zaposlenih.

Hrbtenica

FIT TEAM BUILDING

Hrbtenica

Za podjetja in skupine smo zasnovali strokovni preventivni zdravstveni program s poudarkom na zdravju hrbtenice, ki zagotavlja blagodejne vplive na zdravje udeležencev, splošno boljše počutje, večjo storilnost in boljšo povezanost v kolektivu.

Program

PREVENTIVNI PROGRAM HRBTENICA

Program

 1. DAN
  • Posvet z zdraviliškim zdravnikom
  • Delna ročna masaža
 2. DAN
  • 3 terapije za vsakega gosta, ki jih določi zdraviliški zdravnik po posvetu
  • Predavanje o zdravem življenju in o bolečinah v hrbtenici
 3. DAN
  • 3 terapije za vsakega gosta, ki jih določi zdravnik po posvetu
  • Delna ročna masaža vsakega gosta
 4. DAN
  • 3 terapije za vsakega gosta, ki jih določi zdraviliški zdravnik po posvetu
  • Predavanje o zdravem življenjskem slogu in o uravnoteženi prehrani
 5. DAN
  • Delna ročna masaža za vsakega gosta

Vsebino programa in njegovo trajanje prilagodimo potrebam in željam posamezne skupine.

Srce

FIT TEAM BUILDING

Srčno – žilni

posebnimi metodami (UZ srca, UZ vratnih žil, UZ ven, obremenitveni test, EKG, osnovna preiskava pljučne funkcije, strukturna analiza telesa ipd.) ugotavljamo trenutno stanje organizma in njegovo ogroženost, testiranja pa zaključimo s strokovno interpretacijo rezultatov, posvetom z zdravnikom in praktičnim strokovnim predavanjem, kjer udeleženci izvedo številne nasvete ter dobra priporočila za zdrav življenjski slog in izboljšanje stanja. Na voljo sta osnovni in razširjeni program. Vsebino programa in njegovo trajanje prilagodimo potrebam in željam posamezne skupine.

Specialistična kardiološka ambulanta

Srčno-žilne preventivne preglede izvajamo v sodelovanju z zasebno specialistično kardiološko ambulanto Vasacor pod vodstvom priznanega strokovnjaka Francija Cesarja, dr. med., spec. int. med. ter spec. kardiologije in vaskularne medicine.

Program

PREVENTIVNI PROGRAM SRČNO-ŽILNI

Osnovni program

 1. Pregled internista kardiologa
  • Celotna anamneza in splošni internistični pregled s screeningom dejavnikov tveganja ter z oceno SŽ tveganja po točkovniku SCORE
  • Osnovne antropometrične meritve (višina, teža, ITM, obseg trebuha, krvni tlak, pulz, saturacija s kisikom pri sobnem zraku)
 2. Osnovna preiskava srčne funkcije
  • 12 kanalni EKG v mirovanju
 3. Preiskava pljučne funkcije
  • Spirometrija (VC, FEV1, TI)
 4. UZ srca
  • Standardna ehokardiografija
 5. UZ vratnih žil
  • Barvni doppler arterij vratu
 6. CEM
  • Obremenitvena cikloergometrija z interpretacijo
 7. Strukturna analiza telesa
  • Bioimpedančna analiza sestave telesa (bioscan)
 8. Zaključno mnenje zdravnika
  • Interpretacija izvidov, ocena tveganja za razvoj srčno-žilnih zapletov in svetovanje

Program

PREVENTIVNI PROGRAM SRČNO-ŽILNI

Razširjeni program

 1. Pregled internista kardiologa
  • Celotna anamneza in splošni internistični pregled s screeningom dejavnikov tveganja ter oceno SŽ tveganja po točkovniku SCORE
  • Osnovne antropometrične meritve (višina, teža, ITM, obseg trebuha, krvni tlak, pulz, saturacija s kisikom pri sobnem zraku)
 2. Osnovna preiskava srčne funkcije
  • 12 kanalni EKG v mirovanju
 3. Preiskava pljučne funkcije
  • Spirometrija (VC, FEV1, TI)
 4. Laboratorijske preiskave
  • Hematološke preiskave: kompletna krvna slika (hemogram)
  • Rutinske urinske preiskave
  • Biokemične preiskave: krvni sladkor, pokazatelji stanja ledvic (sečnina, kreatinin), krvne maščobe (celot. holesterol, HDL, LDL, trigliceridi), elektroliti v krvi (kalij, natrij, klorid), pokazatelj protina (sečna kislina), osnovni jetrni testi: (bilirubin, AST, ALT, GGT)
 5. UZ srca
  • Standardna ehokardiografija
 6. UZ vratnih žil
  • Barvni doppler arterij vratu
 7. UZ preiskava arterijske cirkulacije nog
  • Barvni doppler arterij spodnjih udov
 8. UZ preiskava venske cirkulacije nog
  • Barvni doppler ven spodnjih udov
 9. CEM
  • Obremenitvena cikloergometrija z interpretacijo
 10. Strukturna analiza telesa
  • Bioimpedančna analiza sestave telesa (bioscan)
 11. Zaključno mnenje zdravnika
  • Interpretacija izvidov, ocena tveganja za razvoj srčno-žilnih zapletov in svetovanje

Reference

TERME TOPOLŠICA

Zaupajo nam

Informacije

POSLOVNI TURIZEM

Informacije

Sabina Melanšek, event manager

E: sabina.melansek@terme-topolsica.si

T: 03 89 63 106