Zdravilišče Topolšica je pravi raj za sprostitev in naravno zdravljenje

Ambulantna fizioterapija

V Termah Topolšica opravljamo storitve ambulantne fizioterapije za lokalno in širše območje. Na ambulantno fizioterapijo se lahko naročite na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda izbrani osebni, nadomestni ali napotni zdravnik. Pri naročanju se upošteva stopnja nujnosti in prednostni kriterij, ki je izpisan na delovnem nalogu za fizioterapijo.

Medicina

NAROČANJE Z DELOVNIM NALOGOM ZA FIZIOTERAPIJO

Osebno:

Od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.30. Delovni nalog oddajte na zdravstveni recepciji. Izpolnili boste vprašalnik in prejeli predvideni datum začetka terapij.


Preko navadne pošte:

Delovni nalog pošljite na naslov: Fizioterapija, Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica. Pripišite vse potrebne podatke (telefonska številka, naslov, elektronski naslov, ali se želite udeležiti vaj v bazenu, okvirni želeni datum), da vas lahko obvestimo o pričetku terapij. Ob prejetju vašega delovnega naloga vas bomo uvrstili v čakalno knjigo.

ČAKALNE DOBE NA DAN 9. 7. 2020

ZELO HITRO: 3. 8. 2020

HITRO: okvirno v septembru 2020

REDNO: okvirno v decembru 2020


Specialne fizioterapevtske obravnave:
specialna limfna drenaža

ZELO HITRO: 3. 8. 2020

HITRO: 17. 8. 2020

REDNO: okvirno v septembru 2020


specialna manualna terapija

ZELO HITRO: 24. 7. 2020

HITRO: 10. 8. 2020

REDNO: okvirno v septembru 2020

INFORMACIJE

na telefonski številki: 03 896 31 16 med 8.00 in 14.00

preko elektronske pošte: sprejem.fth@terme-topolsica.si


Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama: Mojca Solar

DELOVNI ČAS AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE

Ponedeljek – četrtek od 7. do 20. ure

Petek od 7. do 17. ure

ODSOTNOST

V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti, lahko svojo odsotnost pisno brez navajanja razloga opravičite najpozneje 10 dni pred načrtovano fizioterapevtsko obravnavo, in sicer samo enkrat.


Če ne pridete in predhodno ne opravičite svoje odsotnosti, vas črtamo s čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. V čakalni seznam za isto storitev pri istem izvajalcu se lahko ponovno vpišete šele po 3 mesecih.


Poznejša odpoved termina mora biti pisna in je možna le iz objektivnih razlogov, to pomeni neodložljiv ali nepredvidljiv dogodek, ki vam je onemogočil prihod na fizioterapevtsko obravnavo (npr. bolezen, smrt v družini, naravna nesreča, prometna nesreča). V primeru opravičenega izostanka vas bomo uvrstili v čakalni seznam na najbližji prosti termin.


Odpoved v nobenem primeru ni več možna po 30 dneh po terminu.

Medicina

Informacije

Informacije

AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA
T: 03 896 34 59
E: ambulantna.fth@terme-topolsica.si

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Branka Šifer Grobelnik, dipl.m.s.
T: 03 896 31 32
E: ambulanta@terme-topolsica.si

NEGOVALNI ODDELEK MLADIKA
T: 03 896 32 88
E: ambulanta@terme-topolsica.si

FIZIOTERAPIJA
Maja Bric, vodja fizioterapije
T: 03 896 34 71
E: fizioterapija@terme-topolsica.si