Ambulantna fizioterapija

Zdravilišče Topolšica je pravi raj za sprostitev in naravno zdravljenje

Ambulantna fizioterapija

AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA

V Termah Topolšica opravljamo storitve ambulantne fizioterapije za lokalno in širše območje. Na ambulantno fizioterapijo se lahko naročite na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda izbrani osebni, nadomestni ali napotni zdravnik. Pri naročanju se upošteva stopnja nujnosti in prednostni kriterij, ki je izpisan na delovnem nalogu za fizioterapijo.

NAROČANJE Z DELOVNIM NALOGOM ZA FIZIOTERAPIJO:

 1. Osebno:
  Od ponedeljka do četrtka med 7:00 in 14:30 uro ter v petek med 7:00 in 13:30.
  Delovni nalog oddajte fizioterapevtki na vratih številka 6. Prejeli boste Vprašalnik za fizioterapevtsko obravnavo, ki ga izpolnite in vrnite.
 2. Preko navadne pošte:
  Delovni nalog pošljite na naslov: Fizioterapija, Naravno zdravilišče Topolšica d. d., Topolšica 77, 3326 Topolšica. Pripišite vse potrebne podatke (telefonska številka, naslov, elektronski naslov), da vas lahko obvestimo o pričetku terapij.

Ob prejetju originalnega delovnega naloga vas uvrstimo v čakalno knjigo.

V primeru, da želite opravljati ambulantno fizioterapijo na delovni nalog med bivanjem v našem zdravilišču, pripišite, da boste bivali v hotelu. Bivanje si rezervirate šele, ko vam določimo datum in vas obvestimo o pričetku terapij.

TRENUTNE ČAKALNE DOBE:

 • ZELO HITRO: 14 dni
 • HITRO: 69 dni
 • REDNO: 132 dni

INFORMACIJE

 • na telefonski številki: 03 896 34 59 med 8:00 in 10:00 uro
 • preko elektronske pošte: fizioterapija@t-topolsica.si

Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama:
Špela BLAZNIK, administratorka

Renata KRAJNC, administratorka

DELOVNI ČAS AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE:

 • ponedeljek – četrtek od 7.00 do 19.00 ure
 • petek od 7.00 do 15.00 ure

ODSOTNOST OD TERAPIJE

V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti,  lahko svojo odsotnost pisno brez navajanja razloga opravičite najpozneje 10 dni pred načrtovano fizioterapevtsko obravnavo in sicer samo enkrat.

Če ne pridete in predhodno ne opravičite svoje odsotnosti, vas črtamo s čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. V čakalni seznam za isto storitev pri istem izvajalcu se lahko ponovno vpišete šele po 3 mesecih.

Poznejša odpoved termina mora biti pisna in je možna le iz objektivnih razlogov, to pomeni neodložljiv ali nepredvidljiv dogodek, ki vam je onemogočil  prihod na fizioterapevtsko obravnavo (npr. bolezen, smrt v družini, naravna nesreča, prometna nesreča). V primeru opravičenega izostanka vas bomo uvrstili v čakalni seznam na najbližji prosti termin.

Odpoved v nobenem primeru ni več možna po 30 dneh po terminu.

KONTAKTI