Terme Topolšica d.d.

Topolšica 77
3326 Topolšica
Slovenija

Topolšica

Medicina

Mirjam Salobir, glavna medicinska sestra
03 896 32 88
ambulanta@terme-topolsica.si

Fizioterapija

Maja Bric, vodja fizioterapije
03 896 31 16
fizioterapija@terme-topolsica.si
Terme Topolšica

Kontaktne osebe

Kontakti

Direktor

Bojan Trifković, direktor
bojan.trifkovic@terme-topolsica.si

Marketing

Kristina Suhadolnik, vodja marketinga
03 896 31 04
kristina.suhadolnik@terme-topolsica.si

Dogodki, skupine

Sabina Melanšek, event manager
03 896 31 06
sabina.melansek@terme-topolsica.si

Gostinstvo

Alojz Arnuš, vodja gostinstva
041 982 302  
alojz.arnus@terme-topolsica.si

Finance

Terme Topolšica

Podatki o podjetju

Podjetje
Naziv:Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.
Naslov:Topolšica 77, SI-3326 Topolšica, Slovenija
Identifikacijska številka: SI22892150
Matična številka:5259274000
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Številka računa: SI 02234-0017615054
IBAN:SI 5602234-0017615054
BIC (swift): LJBASI2X
GPS – koordinateN: 46,4028
E: 15,0163
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju, SRG 199700481 v reg. vložku 10068500. Osnovni kapital družbe je 2.443.750,00 EUR.