Topolšica health resort is a true paradise for relaxation and natural healing.

Outpatient Physiotherapy

Insured individuals are entitled to outpatient physiotherapy once per year due to the same chronic illness. The work order for such treatment is issued by the chosen doctor, who also sets the type of physiotherapeutic processing. he work order and the health insurance card must be brought personally to the dispensary of the spa. A check up with the physiotherapist follows immediately after that.

Health

NAROČANJE Z DELOVNIM NALOGOM ZA FIZIOTERAPIJO

Osebno:

Od ponedeljka do četrtka med 7:00 in 14:30 uro ter v petek med 7:00 in 13:30. Delovni nalog oddajte fizioterapevtki na vratih številka 6. Prejeli boste Vprašalnik za fizioterapevtsko obravnavo, ki ga izpolnite in vrnite.

Preko navadne pošte:

Delovni nalog pošljite na naslov: Fizioterapija, Naravno zdravilišče Topolšica d. d., Topolšica 77, 3326 Topolšica. Pripišite vse potrebne podatke (telefonska številka, naslov, elektronski naslov), da vas lahko obvestimo o pričetku terapij.

TRENUTNE ČAKALNE DOBE

ZELO HITRO: 14 dni

HITRO: 69 dni

REDNO: 132 dni

INFORMACIJE

na telefonski številki: 03 896 34 59 med 8:00 in 10:00 uro

preko elektronske pošte: fizioterapija@t-topolsica.si


Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama:

Špela BLAZNIK, administratorka

Renata KRAJNC, administratorka

DELOVNI ČAS AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE

ponedeljek – četrtek od 7.00 do 19.00 ure

petek od 7.00 do 15.00 ure

V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti, lahko svojo odsotnost pisno brez navajanja razloga opravičite najpozneje 10 dni pred načrtovano fizioterapevtsko obravnavo in sicer samo enkrat.


Če ne pridete in predhodno ne opravičite svoje odsotnosti, vas črtamo s čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. V čakalni seznam za isto storitev pri istem izvajalcu se lahko ponovno vpišete šele po 3 mesecih.


Poznejša odpoved termina mora biti pisna in je možna le iz objektivnih razlogov, to pomeni neodložljiv ali nepredvidljiv dogodek, ki vam je onemogočil prihod na fizioterapevtsko obravnavo (npr. bolezen, smrt v družini, naravna nesreča, prometna nesreča). V primeru opravičenega izostanka vas bomo uvrstili v čakalni seznam na najbližji prosti termin.


Odpoved v nobenem primeru ni več možna po 30 dneh po terminu.

Medical Center

Contacts

Contact

HEAD OF MEDICINE
Andrej Stare, dr.med.spec.
T: +386 3 896 31 32
E: ambulanta@terme-topolsica.si

HEAD NURSE
Branka Šifer Grobelnik, dipl.m.s.
T: +386 3 896 31 32
E: ambulanta@terme-topolsica.si

NURSING DEPARTMENT MLADIKA
T: +386 3 896 32 88
E: ambulanta@terme-topolsica.si

PHYSIOTHERAPY
Emilija Ostervuh, Head of Physiotherapy
T: +386 3 896 34 71
E: fizioterapija@terme-topolsica.si

special offer

You might be interested in

Offer